10 kwietnia 2021

Rola radiologów w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Radiologia odgrywa kluczową rolę w przypadku przemocy domowej. Radiolodzy są jednymi z pierwszych specjalistów, którzy oceniają stopień uszkodzenia pacjenta w wyniku przemocy domowej.

Protokoły izolacji wdrożone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w ciągu ostatniego roku przyniosły zgodnie z artykułem opublikowanym 6 października w European Radiology niefortunny efekt: wzrost wskaźników przemocy domowej.

Zespół naukowców pod kierownictwem dr Simona Matoori z Harvard University w Cambridge, MA, twierdzi, że radiolodzy mają do odegrania ważną rolę w identyfikowaniu ofiar przemocy domowej i kierowaniu ich w stronę zasobów pomocniczych.

„Pandemia COVID-19 doprowadziła do znacznego wzrostu liczby przypadków przemocy domowej, potencjalnie prowadząc do częstszych wizyt na oddziałach ratunkowych i badań radiologicznych. Wierzymy, że jako radiolodzy możemy coś zmienić, zdając sobie z tego sprawę, w razie potrzeby ostrzegając i traktując podejrzane ofiary z troską i empatią” – napisali autorzy.

Większość schorzeń związanych z przemocą domową to złamania kości twarzy (48,3%), palców (9,9%) lub tułowia (9,8%). Dlatego zaleca się, aby radiolodzy byli czujni w tym trudnym okresie – powinni dokładnie zapoznać się z historią medyczną przypadków podejrzanych o przemoc w rodzinie, omówić te przypadki z lekarzem kierującym i przeprowadzić prywatną rozmowę z pacjentem, ucząc go o dostępnych rozwiązaniach dla ofiar – napisali autorzy.

Matoori i współpracownicy przyznali, że rozmowa z podejrzanymi ofiarami przemocy może być trudna. Zaproponowali trzyczęściowy protokół:

1. W przypadku podejrzenia przemocy domowej w pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzami kierującymi lub zespołem opieki. Informacje o sytuacji pacjenta mogą już znajdować się w dokumentacji medycznej.

2. Stworzyć bezpieczną i prywatną przestrzeń do rozmowy z ofiarą. „Nawet jeśli sprawca nie jest obecny, relacja osoby towarzyszącej ze sprawcą może utrudniać pacjentowi ujawnienie jakichkolwiek informacji” – zauważył zespół.

3. Poinformuj pacjenta, że pracownicy ochrony zdrowia są zobowiązani do zachowania poufności i że żadne informacje nie będą udostępniane poza personelem medycznym ani zapisywane w dokumentacji medycznej wbrew woli pacjenta.

„Kiedy radiolodzy wychodzą poza swoją pracownię i dołączają do multidyscyplinarnego zespołu zapewniającego bezpośrednią opiekę nad pacjentem, mogą zdecydować się na ochotnika do zajmowania się przypadkami przemocy domowej, zwłaszcza jeśli są przeszkoleni w radzeniu sobie ze złożonością tych rozmów. Rzeczywiście, radiolodzy i elektroradiolodzy mają wyjątkową okazję nawiązać kontakt z ofiarą przemocy domowej ze względu na fizyczne oddzielenie jej od wszelkich osób towarzyszących na oddziale radiologii”. – podsumowali naukowcy.

Zdaniem zespołu Matoori, przypadki przemocy ze strony partnera stwarzają radiologom możliwość dalszego uczestniczenia w ciągłej opiece.

Sprawdź podobne materiały


Sprawdź nasz kanał na YouTubie


Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

Dodaj artykuł
Radiologia Pol Youtube
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej