Dodaj artykuł

  Autorzy


  Osoba zgłaszająca artykuł

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Specjalizacja

  Jednostka

  Współautorzy

  Uzupełnij listę autorów
  Jaki był wkład autorów w powstanie tekstu

  Treść artykułu


  Tytuł nowego artykułu

  Abstrakt

  Słowa kluczowe

  Wgraj artykuł i materiały


  Artykuł
  Ryciny
  Dodatkowe pliki

  Uwagi do wysłanego artykułu

  Oświadczenia i zgody


  Sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują, że badania zostały przeprowadzone bez jakichkolwiek komercyjnych lub finansowych powiązań, które mogłyby zostać zrozumiane jako potencjalna sprzeczność interesów

  Autor/Autorzy deklarują brak konfliktów interesów.

  Czy jakakolwiek wersja tego artykułu była wcześniej zgłoszona do Radiologii Polskiej?

  Jestem uprawniony do zgłoszenia tego artykułu i zgadzam się na następujące warunki w imieniu moim i każdego autora tego artykułu:

  • Ten artykuł nie jest aktualnie nigdzie indziej rozważany do publikacji i nie był nigdy wcześniej publikowany przez żadne inne czasopismo lub forum publikacji.
  • Przeczytałem, zrozumiałem i niniejszym akceptuje Regulamin portalu Radiologia Polska.

  W celu uzyskania więcej informacji, proszę odwiedź nasze wytyczne dla autorów.

  Sprawdź nasz kanał na YouTubie


  Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

  Dodaj artykuł
  Radiologia Pol Youtube
  Patrnerzy Radiologii Polskiej
  Patrnerzy Radiologii Polskiej
  Patrnerzy Radiologii Polskiej
  Patrnerzy Radiologii Polskiej
  Patrnerzy Radiologii Polskiej