Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP, chronić inflammatory demyelinating polyneuropathy) to najczęstsza polineuropatia o tle autoimmunologicznym.

Szacuje się, że zapadalność na tę chorobę w populacji światowej waha się od 0,35 do 0,7 na 100 000 osób na rok. Choroba ta charakteryzuje się postępującym (powyżej 8 tygodni) symetrycznym osłabieniem proksymalnym i dystalnym kończyn i zniesieniem odruchów ścięgnistych. Objawom tym towarzyszą zaburzenia czucia dotyku, bólu czy temperatury. Rzadko występuje upośledzenie funkcji nerwów czaszkowych. Zaburzenia czucia głębokiego często występujące u pacjentów z CIDP mogą doprowadzić do zaburzeń równowagi. Poza przebiegiem postępującym wyróżnia się również przebieg nawrotowy z okresowymi remisjami. Na podstawie dominujących zaburzeń w obrazie klinicznym wyróżnia się 5 podstawowych typów CIDP: postać ruchową, czuciową, czuciowo-ruchową wieloogniskową (zespół Lewisa-Sumnera), dystalną i czuciowo-ataktyczną.

Sprawdź podobne materiały


Sprawdź nasz kanał na YouTubie


Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

Dodaj artykuł
Radiologia Pol Youtube
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej