10 kwietnia 2021

Choroba Pageta

Choroba Pageta to przewlekła, postępująca choroba kości. Podobnie jak osteoporoza pojawia się najczęściej u osób starszych i związana jest z zaburzeniami remodelingu kości. Początkowo może przebiegać bezobjawowo, z czasem dając dolegliwości bólowe i deformując kształt kości.

Choroba Pageta na przeglądowym zdjęciu RTG może dawać szereg objawów, przy czym badanie to pozostaje najważniejszym badaniem obrazowym w diagnostyce choroby. W początkowych etapach zmiany mają charakter lityczny. Następnie gęstość kości ulega zwiększeniu – kość staje się pogrubiona i ostatecznie dochodzi do sklerotyzacji. Zmiany mają typowo mieszany charakter:  często różnią się stosunkiem składowej litycznej do sklerotycznej w istniejących ogniskach.  Nie przekraczają również powierzchni stawowych.

Choroba najczęściej lokalizuje się w miednicy, czaszce, kręgosłupie oraz kości udowej i piszczelowej. Zajęciu czaszki na zdjęciu RTG może towarzyszyć:

a) osteoporosis circumscripta (dobrze odgraniczone ogniska lityczne),

b) obraz kłębków waty w fazie mieszanej,

c) w zmianach zaawansowanych tzw. objaw Tam o’shanter (płaskopodstawie i obraz opadania mózgoczaszki na twarzoczaszkę) od nazwy szkockiego nakrycia głowy, które przypomina. 

Zmianom w kręgosłupie towarzyszy poszerzenie trzonów kręgów w wymiarze przednio-tylnym (tzw. trzon ramowy) oraz pogrubienie beleczek kostnych. W miednicy choroba Pageta powoduje wgłobienie panewki i pogrubienie warstwy korowej. Co ciekawe – częściej po stronie prawej.

Na dokładne ustalenie wszystkich lokalizacji zmian w przebiegu PDB pozwala scyntygrafia kości z użyciem technetu, która jest metodą bardzo czułą, choć niespecyficzną. Pozwala ona na wykrycie ognisk niewidocznych na zdjęciu rentgenowskim. Zajęciu żuchwy w scyntygrafii towarzyszy objaw Lincolna (wychwyt radioznacznika w tej okolicy powoduje powstanie obrazu czarnej brody). Niekiedy obserwujemy również mniej swoisty objaw Myszki Miki (wychwytywanie znacznika w okolicy wyrostka kolczystego i nasady łuku kręgowego).

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są szczególnie przydatne przy stwierdzaniu powikłań (uraz rdzenia, stenoza kanału kręgowego, nowotwory wtórne).

Sprawdź podobne materiały


Sprawdź nasz kanał na YouTubie


Rozwijamy Radiologię Polską również poprzez kanał na YouTube. W ciągu roku akademickiego 2021/2022 będziemy wprowadzać pierwsze darmowe filmy o treści radiologicznej dostępne dla wszystkich. Program rozwijany będzie we współpracy kanałem "Z powołania."

Dodaj artykuł
Radiologia Pol Youtube
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej
Patrnerzy Radiologii Polskiej